Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Derfor fører Ulefos klimaregnskab og EPD

Derfor fører Ulefos klimaregnskap og EPD

En af vores største miljømæssige udfordringer er relateret til menneskeskabte emissioner. Det skal vi gøre noget ved, hvis vi skal bremse den globale opvarmning og nå FN’s bæredygtighedsmål. For Ulefos er det vigtigt at kortlægge emissioner i produktionen og have en så cirkulær produktion som muligt, så vi kan reducere vores Co2.

I over 10 år har vi ført klimaregnskaber efter Greenhouse Gas Protocol-standarden for at kortlægge vores miljøpåvirkning på støbejernsproduktionen på Jernværket. Alle vores produkter produceret på Jernværket er desuden EPD-deklareret efter internationale ISO-standarder.


Hvad fortæller klimaregnskabet?

Med et klimaregnskab kan man beregne virksomhedens udledning af drivhusgasser over en afgrænset periode – typisk et år. Det giver et overblik over Co2-udledningen, der er forbundet med forskellige forbrugsområder i virksomheden.


“Klimaregnskabet måles hvert år og giver os et overblik over Co2-udledningen fra vores faktiske forbrug på Jernværket i Ulefoss”

fortæller Line Brekke-Rasmussen,
produktchef for brøndgods i Ulefos


Dette er et nyttigt værktøj, der giver os et overblik over processen og produktionen. Med klimapåvirkninger og FN’s bæredygtighedsmål er det vigtigt at kortlægge, hvilke aktiviteter der forårsager emissioner, og i hvilken mængde.

Klimaregnskabet er opdelt i tre niveauer eller omfang af emissioner:

 • Scope 1: Direkte emissioner knyttet til aktiviteter i virksomheden
 • Scope 2: Indirekte emissioner knyttet til energiforsyning, såsom el og varme/køling
 • Scope 3: Indirekte emissioner knyttet til indkøbte varer eller tjenester fra leverandører

Ulefos klimaregnskab vurderes efter scope 1, som omfatter direkte udledning af drivhusgasser, og scope 2, som omfatter scope 1, foruden indirekte drivhusgasemissioner knyttet til energiforsyning. Scope 1 i Ulefos klimaregnskab giver information om emissioner fra:

 • Smelteovn
 • Diesel
 • Bioolie
 • Propan
 • Intern transport på fabriksområdet

Scope 2 giver dig information om vores indkøbte energi.
Vores produkter produceres meget energieffektivt med 100 % vedvarende energi – vandkraft.

Få overblik over forbedringer og Co2-udledning

En klimarapport giver dig grundlag for at sammenligne virksomheder i samme branche, både nationalt og globalt. Dette giver dig et komplet overblik over din virksomheds forbedringer og emissionspunkter. I 2021 var vores specifikke udledning 0,099 kg Co2 pr. kg støbegods, og i 2020 var det 0,115 kg Co2 pr. kg støbegods.

Det omregner vi til udledning pr. produceret Ø650 dæksler, har vi et fald på ca. 1 kg Co2-udledning pr. Ø650 dæksler produceret:

Vægt pr. dæksel x Co2-udledning pr. kg støbegods ≈ Co2-udledning pr. produkt


2021

44,5 x 0,099 ≈ 4 kg CO2 pr. Ø650 dæksler produceret

2022

44,5 x 0,115 ≈ 5 kg CO2 pr. Ø650 dæksler produceret


Hvad fortæller en EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration), dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og udvikles iht. anerkendte europæiske og internationale standarder. Det er altså en standardiseret metode til at levere informationer om energi- og ressourceforbruget, affaldsgenerering samt miljøpåvirkningerne fra produktionen, anvendelsen og bortskaffelsen af et produkt.

En EPD adskiller sig fra en klimaerklæring, da den handler om et produkts eller en serviceydelses miljøprofil. En EPD holder i fem år, og produktets miljøprofil er baseret på et gennemsnit over de fem år.

En EPD giver dig indsigt i produktets:

 • Miljøbelastning
 • Klimaaftryk
 • Energiforbrug
 • Andel af genbrugsmateriale
 • Recirkulerbar andel

Vores EPD gælder for alle produkter produceret i sejjern på Jernværket ved Ulefoss.

Det offentlige har ofte de seneste år ønsket at se EPD-dokumentation, når de køber produkter og ydelser. Nogle kommuner har også stillet det som et krav i deres projektspecifikationer.

Sammenlign produkter med EPD

EPD’en gør det nemt for dig at sammenligne produkter i samme kategori, og identificere hvilket produkt, der har den mindste påvirkning på miljøet, uanset land og region. Hvis man vil være sikker på, at vælge de rigtige produkter til et projekt, også med hensyn til miljøet, bør man tilføje et EPD-krav til projektspecifikationen. På den måde kan man også mindske risikoen for, at andre parter i projektet vælger et andet produkt med en større klimabelastning.


Ulefos EPD kortlagt i 2021 viser miljøpåvirkningen af et ton færdig produkt, i sejjern, produceret på Jernværket.

Denne fortæller dig om:

 • Hvilke materialer som bliver brugt til at fremstille produktet
 • Produktionsprocessen
 • Energiforbruget
 • Transport fra os til kunde

Klimaregnskab kontra EPD

Som vi har set, måles klimaregnskabet hvert år og kortlægger miljøbelastningen på organisationsniveau. EPD’en måles derimod hvert femte år og vurderer miljøbelastningen på produktniveau. Tilsammen giver dokumentationen et samlet billede af produktionen og produkterne, og fungerer som et nyttigt værktøj i valg af leverandør.

Klimaregnskab kontra EPD

Klimaregnskabet vurderes efter scope 1 og scope 2 og gælder for støbejernsproduktion på Jernværket.

Læs klimaregnskabet for 2022

Ulefos EPD

Den seneste EPD for Ulefos blev udarbejdet i 2021 og dækker støbejernsprodukter produceret på Jernværket ved Ulefoss.

Læs vores EPD