Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > LOD

Ulefos LOD er ​​en kantstensrist til lokal bortskaffelse af regnvand.
En miljøvenlig, effektiv løsning, der reducerer risikoen for oversvømmelse kraftig nedbør.

LAR (Lokal afvanding af regnvand) forsinker afstrømningen gennem infiltration og omledning og kan give sikker afledning af regnvand. Ud over at forebygge oversvømmelsesskader er de et vigtigt bidrag
til øget vegetation, biodiversitet og trivsel for befolkningen. Vores LAR-løsning kan indgå som en del af en løsning sammen med kuppelriste, riste og afløbsløsninger.
Afspærrings-LOD leder regnvand fra kørebanen til regnbedet. LOD kan monteres med fuld flow til regnbede eller med delflow hvor den ønskede mængde vand drænes.