Skip to main content
Ulefos > Grønnere veje
Hvad skal der til for at bygge grønnere veje og bymiljøer?

Selv med FN’s verdensmål og nationale klimamål udvikler produkter og løsninger til at bygge grønnere veje og bymiljøet ikke sig selv. Hvis vi skal nå klimamålene, skal vi alle bidrage – og vi skal blive bedre til at gøre det sammen på tværs af fagmiljø og virksomheder.

 

Det, vi får sammen med andre, vil gøre en større forskel. Derfor skal vi også være villige til at udfordre os selv for mere samarbejde, og blive mere omstillingsparate for, at vi kan videreudvikle produkter og services, der imødekommer det grønne skifte, siger Line Brekke-Rasmussen, produktchef for brøndgods hos Ulefos i Norge.

 

Samtidig skal rammebetingelserne fra myndighederne lægge vægt på miljø og bæredygtighed som tildelingskriterium for offentlige indkøb. Det skal belønnes at vælge bæredygtigt. Og det er nødvendigt at tænke holistisk i projekter. Først da bliver det grønne skifte konkurrencedygtigt, fortsætter Line.

 

 

Samarbejde med Statens Vegvesen

Hun er derfor meget glad for at blive inviteret til at samarbejde om test og produktudvikling. Ulefos blev i 2017 inviteret til at deltage i et forsknings- og udviklingsprojekt (FoU) i regi af Statens Vegvesen ved Lokal Overfladevandsfordeling (LOD) i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Her blev vi udfordret til at udvikle en løsning til at lede overfladevandet fra kørebanen ind i regnbede efter princippet om at forsinke og filtrere, siger Line. Landskabsarkitekt Kirstine Laukli ved Statens vegvesen leder projektet, som er i en testfase frem til 2023. Regnbedene er en helt ny form for lokal overfladevandshåndtering. En del af regnvandet fra vejen ledes via de særlige mundingsluger fra Ulefos ind i åbne, beplantede regnbede på ydersiden af ​​vejen. Regnbede modtager, forsinker og infiltrerer overfladevand og aflaster dermed overfladevandsnettet i jorden. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate er regnbedene placeret mellem kørebanerne og gang-/cykelstien, på hver side af den firesporede motorvej.

Billigere løsning

Hovedårsagen til at bygge et regnbed i stedet for at lede vandet ind i rør under jorden er, at det øger kapaciteten til at modtage overfladevand. Med de klimaforandringer, vi står over for, er det et vigtigt tiltag for at undgå oversvømmelser og oversvømmelser, siger Kirstine.

– Men det er også vigtigt at understrege, at sådanne regnbede er billigere både i konstruktion og drift end konventionelle vand- og kloaksystemer. I dette projekt er der tale om en besparelse på mellem 10-20 millioner kroner, fortsætter Kirstine. Mange tror det modsatte, men det er ikke tilfældet.

Klimaændringer fører oftere til større mængder regn på kortere tid end tidligere. Samtidig giver byfortætning mindre plads til grønne områder, hvor regnvand kan trænge naturligt ned i jorden. Traditionelle overfladevandssystemer bliver således oftere overbelastet og fører til oversvømmelser. Det koster samfundet dyrt. – Derudover vil vi finde ud af, hvilke jordblandinger, plantearter og udformning af plantebedene, der egner sig bedst til brug i regnbede langs veje og gader i Norge, tilføjer Kirstine.

Kirstine Laukli, Statens Vegvesen

Miljøvenligt brøndgods

Selve vejudviklingen med anvendte løsninger og produkter skal også være grønnere.

 

Hos Ulefos har vi sat os et strategisk mål om altid at levere branchens mest miljøvenlige brøndgods. Det tvinger os til hele tiden at forbedre os for at tage del i det grønne skifte. Vi producerer på ren vandkraft – ingen anden energikilde er grønnere. I 2020 tog vi beslutningen om at stoppe malingen af ​​produkterne og fjerne plastikken. Det betyder, at vi reducerede vores CO2 aftryk med 14 tons malingaffald (restaffald) og 20,5 tons plastikaffald. Alt jernskrot, vi bruger i produktionen, er genanvendeligt og kommer fra lokale leverandører.

 

Derudover sikrer vi kompetence og arbejdspladser på området ved at udvikle og producere i Norge. Sådan vil vi blive ved med at udvikle og forbedre os, for at være konkurrencedygtige og ikke mindst fortsætte med at levere markedets mest miljøvenlige brøndgods.

 

Læs også om norsk produktion

 

 

I Ulefos har vi sat os et strategisk mål om altid at levere
branchens mest miljøvenlige brøndgods.