Skip to main content
Ulefos > FN’s verdensmål

Vores verdensmål

Ulefos’ ambition er at være en pioner inden for bæredygtig udvikling. Vi har et stærkt og stolt fodfæste i nordisk produktion og har stort fokus på, at alle vores aktiviteter foregår på en ansvarlig måde. FN’s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaændringerne inden 2030.

Ulefos har hovedfokus på fire af målene

 • Reducere vores energiforbrug
 • Ulefos Jernværk går fra olie til bioolie
 • Ulefos Esco reducerer strømforbruget ved at bruge overskydende varme fra produktionen til opvarmning af kontorer
 • Øget brug af miljøvenlig energi fra bæredygtige energikilder
 • Fokus på udvikling af produkter med lang levetid
 • Vi stiller strenge krav til vores leverandører
 • Brug af flere genanvendelige komponenter i vores produktion
 • Fokus på øget anvendelse af skrotjern i produktionen af sejjern
 • Øget fokus på bæredygtighed
 • Synlig miljøprofil
 • Vi leverer brøndgods umalet og uden plastemballage for miljøets skyld
 • Vi tager hensyn til etiske retningslinjer og socialt ansvar
 • Reducering af emissioner fra produktionen samt implementerng af ny teknologi
 • Affaldshåndtering. Vi sorterer 98,46% af alt vores affald
 • Fjerne plastemballage på brøndgodsprodukter og reducere brugen af plast som emballage på andre produkter
 • Vi har en ambition om at øge andelen af genanvendeligt materiale i vores produktion til 89%