Skip to main content
Ulefos > CSR

Ulefos Samfundsansvar

(CSR – Corporate Social Responsibility)

Ulefos´ etiske retningslinjer (CSR) skal sikre en god etisk praksis og definere fælles
standarder for alle ledere, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Ulefos-gruppen.

Alle selskaberne i Ulefos-gruppen, medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer skal følge og
respektere de love, regler og retningslinjer, som til enhver tid gælder uafhængig
af afdeling, stilling og funktion. Det er den enkelte medarbejders
personlige ansvar at overholde de gældende krav, love og regler.

Her kan du læse mere om vores etiske retningslinjer (CSR)