Skip to main content
Ulefos > Vores C02 aftryk

Vores C02 aftryk

C02 aftryk eller carbon footprint er en beregning af virksomhedens samlede klimapåvirkning. Det er et styringsværktøj til måling og forbedring af vores miljøpåvirkning. Vores klimaregnskab beregnes efter metoden beskrevet i Greenhouse Gas Protocol, et internationalt anerkendt værktøj til udarbejdelse af klimaregnskaber. Vi arbejder kontinuerligt på at finde nye måder at reducere vores emissioner på, og vi minimere det, alle de steder hvor vi kan!

Vores fokusområder til at reducere vores Co2 aftryk:

• Vi tilbyder genanvendelige produkter med lang levetid
• Vi benytter miljøvenlig energi i form af egen vandkraftværk
• Vi bruger primært lokalt skrotjern i produktionen
• Vi fører klimaregnskab gennem Greenhouse Gas Protocol
• Vi er ISO 9001 og ISO 14001 miljøcertificeret, hvilket kræver løbende arbejde for at reducere negativ miljøpåvirkning
• Vi er Medlem af Grønt Punkt Norge AS og RENAS AS, som kræver aktiv deltagelse i sortering af affald til indsamling og genanvendelse af emballage, og miljøvenlig behandling og indsamling af specialaffald

Tallenes tale,

eksempel:

Projekt E18

Bamble Telemark

Produkter: 
Standard karme og dæksler

Brøndgods estimeret leveret til projektet: 
61,4 tons

Brøndgods leveret fra
Ulefos Jernværk vs. importeret gods

*Eksempelet viser brøndgods leveret til projekt E18 Bamble i Telemark, Nye Veier.
** Flyrejser er regnet ud med SAS kvotekalkulator.
*** Udregningen er baseret på co2 udslip fra Indien. Udslip for produkson, er beregnet med Den Svenske Gjuteriforeningens klimaindikator.
Tallene tilsvarer Scope 1 i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) + fragt til kunde.
Vi er medlem af: