Skip to main content
Ulefos > Ulefos cirkulære livscyklus

Gennem et cirkulært kredsløb, sørger vi for at benytte genanvendelige råvarer, producere med mindst mulig spild,
og designe produkter af høj kvalitet, med lang levetid.
Sådan minimerer vi behovet for at udvinde nye ressourcer fra naturen.

REDUCE • REUSE • RECYCLE • RETHINK

Innovation og produktudvikling

Ulefos udviklingsafdeling har ekspertise og høj kompetence til udvikling af robuste produkter og løsninger tilpasset et nordisk klima. Nærhed til markedet og tæt dialog giver kort vej fra idé til løsning.

Råvarer

På vores støberi bruger vi skrot fra lokale aktører, der hovedsageligt består af bilfælge og stålkonstruktioner fra byggebranchen.

Produktion

365 år med Nordisk industri historie.
Nordisk produktion er den grønneste i verden med adgang til verdens reneste energi, blandt andet fra vandkraft.

Ulefos produkter

Højkvalitetsprodukter udviklet til nordiske forhold med lang levetid. Korrekt brug, vedligeholdelse, reparation og renovering forlænger levetiden. 10 års garanti på Ulefos Esco produkter, EPD og klimaregnskab på brøndgods produkterne. Vi har fjernet maling fra vores brøndgods og reduceret vores fodaftryk med 14 tons restaffald årligt.

Salg og distribution

Lokal produktion med lavt CO2-aftryk og nærhed til markedet.

En del af din hverdag

Det er ikke en selvfølge med rent postevand. Vi bidrager til at vedligeholde samfundskritisk infrastruktur inden for vand og spildevand.

Ringe i vandet

Ved at skabe og producere i Norden fastholder vi vigtige arbejdspladser, viden og kompetencer for fremtiden. Lokal købekraft, gode arbejdsforhold, skatter og lokale arbejdspladser har positive effekter i samfundet.

Genbrug

Fra spild til værdi. Vi producerer med mindst muligt spild, med gode systemer til opsamling og giver materialerne nyt liv.

Læs vores nye norske kundemagasin!