Skip to main content
Ulefos > Silkeborg

Silkeborg forsyning

Kunden ønskede at eliminere risikoen for overløb på 2 brønde. Derfor blev der efterspurgt en boltet løsning som kunne modstå trykket, og flytte trykket længere ned i ledningen hvor der var mulighed for et overløb.

En krævende løsning

Da projektet blev opstartet var der oprindeligt en anden leverandør med, men da deres løsninger kunne ikke klare vandsøjletrykket, kom Ulefos på banen.

Efter opmålinger og beregninger gik testene i gang. Ulefos produkter bestod alle test, og så var det jo så bare at komme i gang med projektet.

Foruden problematikken med at eliminere risikoen for overløb på 2 brønde, havde kunden et ønske om at der for sikkerhedens skyld, skulle monteres et specialskilt om at disse brønde kun måtte åbnes med forudgående aftale med Silkeborg Forsyning.

 

 

Projekt

Silkeborg Kjellerup

Produkter

UNP60AL

Kunde

Envidan

Tidspunkt

2020

Deltagere

Anders Munk Rediin (Envidan)

Martin Dyrmose Sørensen (Silkeborg Forsyning)

Michael Ankersen (Salgschef Ulefos A/S)

Martin Pläge (Produktchef Ulefos A/S)

En stor fornøjelse

“Specialprojekter og kundespecifikke løsninger er altid spændende. I dette projekt blev karmene fastgjort horisontalt og vertikalt. Karmene er også støbt og fastforankret i en betonforankring. En løsning tilpasset Silkeborgs forsynings ønsker og behov” slutter Martin Pläge.

 

 

 

 

“Det er altid vigtigt for os at tilbyde den rigtige løsning for vores kunder. Den bedste måde at finde frem til den rette løsning, er ved spørge ind til vores kunders behov og lytte opmærksomt på hvad kunden fortæller. Vi har hele vejen igennem projektet haft en en god og tæt dialog med Silkeborg forsyning og Envidan. Dialogen har medvirket til at vi fik tilbudt den rigtige løsning”

Michael Ankersen

Samarbejdet

Samarbejdet mellem Envidan, Silkeborg forsyning og Ulefos har fungeret rigtig godt. Der har løbende været en god kommunikation, og forståelse omkring projektet. Alle aftaler og deadlines blev overholdt, og alle involverede var tilfredse med den leverede løsning

Vores samarbejdspartnere

www.silkeborgforsyning.dk
Martin Dyrmose Sørensen

www.envidan.dk
Anders Munk Rediin

www.ulefos.dk
Martin Pläge & Michael Ankersen