Skip to main content
Ulefos > Bæredygtighed

Samfundsansvar og bæredygtighedsløfte

For Ulefos er miljøaspektet og det sociale ansvar meget vigtigt i alt, hvad vi gør, og vi arbejder konstant på forbedringer – så vi kan tilbyde markedets mest bæredygtige løsninger.

Derfor stiller vi høje miljøkrav på alle niveauer, også til vores partnere og leverandører.

Vi producerer så miljøvenligt som muligt – med den lavest mulige CO2-udledning og miljøpåvirkning.

Umalet brøndgods

Maling af brøndgods har ingen funktion udover at være et æstetisk virkemiddel. Vi er stoppet med at male vores brøndgods for at passe bedst muligt på vores miljø.

Læs mere om umalet brøndgods

Norsk produkt

Vores produktion af brøndgods, VA-ventiler og landsskabsarkitektur bygger på traditioner og lokale værdier. I mere end 360 år har vores fabrikker udviklet, produceret og leveret kvalitetsprodukter til vandinfrastrukturen i Norden.

Læs mere om vores norske produktion

Tallenes tale

Vi arbejder konstant på at reducere vores CO2 og klimaaftryk. Ved at føre klimaregnskab taler tallene for sig selv. Norskproducerede brøndgods versus importeret brøndgods giver store miljømæssige fordele.

Læs mere om hvordan vi reducere vores Co2 aftryk

Vi har underskrevet grønnvaskingsplakaten!

Vi ønsker at bidrage til en ærlig og ansvarlig kommunikation af vores arbejde indenfor bæredygtighed. Vi ved, at vi opnår meget, og vi arbejder på at sætte klare mål, der fortæller os, hvad vi rent faktisk gør eller bør gøre. Men også hvad vi har opnået.

Vi er på ingen måde perfekte, og vi vil gerne hele tiden forbedre os. Det kræver løbende fokus på forandring og forbedring. Ulefos ønsker at være en drivkraft i vores branche for miljøet. Det kræver indsats og mod at turde at gå forrest. At tage det første skridt.

Læs mere om Grønnvaskingsplakaten her!

100% ren vandkraft

Vores fabrik i Ulefoss er strategisk placeret lige ved sluserne og Ulefoss vandkraftværk. Al energi, vi bruger i form af elektricitet, kommer direkte fra vores eget vandkraftværk. Tættere kan det ikke komme!

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål er verdens fælles arbejdsplan for at udrydde fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaændringerne inden 2030. Vores ambition er at være en pioner inden for bæredygtig udvikling, og vi har hovedfokus på fire af målene nr. 7, 9, 11 og 12.

Læs mere om vores verdensmål

Klimaregnskab

Vi fører klimaregnskaber for vores gadegods gennem en tredjepart og følger den metode, der er angivet i drivhusgasprotokollen. Et internationalt anerkendt værktøj til udarbejdelse af klimaregnskaber.

Se vores klimaregnskab for vores brøndgods produkter her

Vores cirkulære livscyklus

Gennem et cirkulært kredsløb, sørger vi for at benytte genanvendelige råvarer, producere med mindst mulig spild, og designe produkter af høj kvalitet, med lang levetid.
Sådan minimerer vi behovet for at udvinde nye ressourcer fra naturen.

Læs mere om vores cirkulære livscyklus

Lang levetid

Vores produkter er af højeste kvalitet, og vi bestræber os på at vores produkter skal have længst mulig levetid. De er udviklet og tilpasset specielt for det nordiske klima. Lang levetid reducerer C02 aftrykket, og minimere ressourcer.

Sikkerhed

De nordiske myndigheder stiller strenge krav når det gælder sundhed, miljø, sikkerhed og sikring. Vi følger de lover og regler som er gældende.
Alle skal komme trygt hjem fra job hver eneste dag.

Se mere om vores QHSE her

Mærke- og certificeringsordninger, vi er tilknyttet