Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Skrotjern – en cirkulær og lokal råvare

Skrotjern
En cirkulær og lokal råvare

Skrotjern er det råmateriale, der bruges til produktion af brøndgods og ventiler på Ulefos Jernværk.
En råvare, der er 100% genanvendelig. Det er god cirkulær økonomi i praksis.


Det er blevet trendy at være cirkulær – og det med rette. På tide, vil vi sige. Affald er ikke bare affald, og vi kan heller ikke fortsætte med at udvinde råmaterialer. Det er ikke en udtømmelig kilde. Knaphed på råmaterialer tvinger et øget fokus på cirkularitet, sammen med det Co2 aftryk, det pålægger vores klode.

Muligt at reducere klimabelastningen for kommuner og forsyninger

Med den store mængde råmaterialer, der kræves for at producere brøndgods og ventiler, er det meget godt for et cirkulært kredsløb at bruge skrot i produktionen. Dette fordi at skrot er et genbrugsråmateriale.Men vi er også afhængige af, at de kommuner og forsyninger der har ansvaret for, at infrastrukturen får øjnene op for nordisk producerede produkter, der er baseret på genanvendelige råvarer. Det er med til at begrænse kommunens Co2 aftryk og nå deres klimamål. I et cirkulært kredsløb er det ikke kun selve materialet, der påvirker slutsummen, men også at både råvaren og selve slutproduktet er kortrejst, altså indkøbt og produceret i Norden. Produktion og forsendelse af tunge produkter i støbejern fra lavprislande har sin pris for miljøet. Kort fortalt kan nordisk produktion af brøndgods og ventiler, være med til at reducere kommunernes og forsyningernes klimabelastning. Fordi det er:

  • Genanvendelige produkter
  • Kortrejst
  • Skaber flere arbejdspladser i Norden


Fra genbrugsskrot til kvalitetsprodukter med lang levetid

Hovedsageligt består råmaterialet, der bruges til at støbe vores produkter, af skrot. Det vil sige genanvendelige dele som brugte fælge, rør og udstødningsrør fra biler, butikshylder og jernkonstruktioner fra byggebranchen. Dette leveres blandt andet fra Stene Stål Gjenvinning i Fredrikstad, hvor skrotet behandles.


Skrot som miljøgevinst

Hos Stene Stål Gjenvinning i Fredrikstad er en af ​​vores leverandører, som gennem generationer har haft fokus på recirkulering og genbrug. Øyvin Stene, ejer og daglig leder af Stene Stål Gjenvinning, fortæller, at det i mange år har været sådan, at denne branche er blevet set som noget snavset og ikke særlig miljøvenlig. Dette på trods af, at man ikke kan finde en mere bæredygtig måde at behandle ressourcer på, end ved at indsamle skrot, skille det ad, sortere og forsøge at genbruge så meget som muligt. Derudover er der en vigtig miljøgevinst, ved at håndtere farlige stoffer på en sikker måde for både mennesker og natur.