Skip to main content
Ulefos > Brøndgods > Tilbehør > Asfaltstop

Asfaltstop

Ulefos asfaltstop bruges til flydende karme og rendestensriste, for at hindre at asfalten i at ende i brønden.

Viser et enkelt resultat